Môn Toán Lớp 9 Giúp e vs mọi ng ơi bài toán lớp 9 nhá

Question

Môn Toán Lớp 9 Giúp e vs mọi ng ơi bài toán lớp 9 nhá Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-9-giup-e-vs-moi-ng-oi-bai-toan-lop-9-nha

in progress 0
Allison 4 tháng 2022-11-22T06:17:52+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-22T06:18:56+00:00

  a) 3x² – 5x = 0

  ⇔ x ( 3x – 5 ) = 0

  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\3x-5 = 0\end{array} \right.\) 

  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x= 5 / 3\end{array} \right.\) 

  Vậy : pt có 2 nghiệm : x = 0 ; x = 5 / 3

  b) 2x² – 3x – 2 = 0

  ⇔ 2x² – 4x + x – 2 = 0

  ⇔ 2x( x – 2 ) + ( x – 2 ) = 0

  ⇔ ( x – 2 )( 2x + 1 ) = 0

  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x – 2 = 0\\2x + 1 = 0\end{array} \right.\) 

  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x = 2\\x = -1 / 2\end{array} \right.\) 

  Vậy : pt có 2 nghiệm : x = 2 ; x = -1 / 2

   

  0
  2022-11-22T06:19:37+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

   `a)` `3x^2-5x=0`

  `<=>x(3x-5)=0`

  `<=>` \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\3x-5=0\end{array} \right.\)`<=>` \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=\dfrac{5}{3}\end{array} \right.\) 

  Vậy phương trình có tập nghiệm `S={0;5/3}`

  `b)` `2x^2-3x-2=0`

  `Delta=(-3)^2-4.2.(-2)=25>0`

  `=>\sqrt{Δ}=5`

  Do đó: `x_1=frac{3+5}{4}=2`

              `x_2=frac{3-5}{4}=-1/2`

  Vậy phương trình trên có 2 nghiệm phân biệt `x_1=2;x_2=-1/2`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )