Môn Toán Lớp 9 giúp em câu b ạ ;-;

Question

Môn Toán Lớp 9 giúp em câu b ạ ;-; Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-9-giup-em-cau-b-a

in progress 0
Margaret 2 tuần 2022-05-06T21:05:26+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-06T21:07:10+00:00

  Đáp án +Giải thích các bước giải:

  `b) 1/2sqrt{72} + 3/4sqrt{48} + sqrt{162} – sqrt{75}`

  `= 1/2 sqrt{36. 2} + 3/4 sqrt{16. 3} + sqrt{81. 2} – sqrt{25. 3}`

  `= (6sqrt{2})/2 + 3/4. 4sqrt{3} + 9sqrt{2} – 5sqrt{3}`

  `= 3sqrt{2} + 3sqrt{3} + 9sqrt{2} – 5sqrt{3}`

  `= ( 3sqrt{2} + 9sqrt{2} ) + ( 3sqrt{3} – 5sqrt{3} )`

  `= 12sqrt{2} – 2sqrt{3}`

  0
  2022-05-06T21:07:13+00:00

  Đáp án:

  $\frac{1}{2}$ $\sqrt[]{72}$ +$\frac{3}{4}$ $\sqrt[]{48}$ +$\sqrt[]{162}$- $\sqrt[]{75}$ 

  =$\frac{1}{2}$ 6$\sqrt[]{2}$ +$\frac{3}{4}$ 4$\sqrt[]{3}$ +9$\sqrt[]{2}$ -5$\sqrt[]{3}$ 

  =3$\sqrt[]{2}$ + 3$\sqrt[]{3}$ +9$\sqrt[]{2}$ -5$\sqrt[]{3}$ 

  =12$\sqrt[]{2}$ -2$\sqrt[]{3}$ 

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )