Môn Toán Lớp 9 Giúp mik giải bài 12 với (hệ thức lượng trong tam giác toán 9) .Nếu được giúp mik bài 13 luh vs ạ .mik sẽ vote 5 sao and ctlhn nhaa.Kam

Question

Môn Toán Lớp 9 Giúp mik giải bài 12 với (hệ thức lượng trong tam giác toán 9) .Nếu được giúp mik bài 13 luh vs ạ .mik sẽ vote 5 sao and ctlhn nhaa.Kamsahamita mng! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-9-giup-mik-giai-bai-12-voi-he-thuc-luong-trong-tam-giac-toan-9-neu-duoc-giup-mik-ba

in progress 0
Melanie 3 tuần 2022-05-07T12:38:04+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T12:39:33+00:00

  Bài 12/ Áp dụng định lý Pytago vào \(ΔABC,ΔABH,ΔACH\) vuông tại \(A,H,H\)

  \(BC^2=AB^2+AC^2\\AB^2=BH^2+AH^2\\AC^2=AH^2+CH^2\\→BC^2=BH^2+AH^2+AH^2+CH^2\\↔BC^2=2AH^2+BH^2+CH^2\)

  Vậy ta có điều phải chứng minh

  Bài 13/ Áp dụng định lý Pytago vào \(ΔCDA,ΔCDB\) vuông tại \(H,H\)

  \(AC^2=AD^2+CD^2\\BC^2=CD^2+BD^2\)

  \(ΔABC\) cân tại \(A\)

  \(→AB=AC\\↔AB^2=AC^2=AD^2+CD^2\)

  \(AB^2+BC^2+AC^2\\=AD^2+CD^2+CD^2+BD^2+AD^2+CD^2\\=BD^2+2AD^2+3CD^2\)

  Vậy ta có điều phải chứng minh

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )