Môn Toán Lớp 9 giúp mình nha!!! cảm ơn nhìu

Question

Môn Toán Lớp 9 giúp mình nha!!! cảm ơn nhìu Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-9-giup-minh-nha-cam-on-nhiu

in progress 0
Kylie 2 tuần 2022-05-07T12:29:39+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T12:31:24+00:00

  Đáp án:

  Số học sinh: $31$ học sinh.

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số trận hoà và số trận thắng của lớp trong buổi đầu lần lượt là $a,b(a;b \in \mathbb{N}; b\ge 10)$

  Tổng số điểm lớp đạt được trong buổi đầu: $3a+b=71$

  Tổng số điểm lớp đạt được trong buổi hai:

  $3(100\%-75\%)a+b-10=16$

  $\Leftrightarrow 0,75a+b=26$

  Ta có hệ:

  $ \left\{\begin{array}{l} 3a+b=71\\ 0,75a+b=26\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow  \left\{\begin{array}{l} a=20\\ b=11\end{array} \right.$

  Do buổi 1 không có trận nào thua nên số học sinh lớp bằng tổng số trận hoà và thắng có được và bằng $31.$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )