Môn Toán Lớp 9 Giúp mình với!!!!! Hình học không gian nka

Question

Môn Toán Lớp 9 Giúp mình với!!!!!
Hình học không gian nka Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-9-giup-minh-voi-hinh-hoc-khong-gian-nka

in progress 0
Maya 23 phút 2022-07-25T19:15:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-25T19:16:33+00:00

  Đáp án:

  `a)` `V≈2,3m^3`; `S_{xq} ≈7,2m^2`

  `b)` `2m`

  Giải thích các bước giải:

  `a)` `h=OA=1,5m; r=AB=1,2m`

  Thể tích cái dù hình nón là:

  `\qquad V=1/ 3 πr^2`

  `≈1/ 3 . 3,14\ .1,2^2\ . 1,5 ≈2,3(m^3)`

  Ta có:

  `\qquad l^2=h^2+r^2` (định lý Pytago)

  `=>l^2=1,5^2+1,2^2=3,69`

  `=>l=\sqrt{3,69}≈1,9(m)`

  Diện tích xung quanh cái dù hình nón là:

  `\qquad S_{xq}=πrl≈3,14.\ 1,2\ .1,9≈7,2(m^2)`

  $\\$

  `b)` Bán kính bóng mát hình tròn là:

  `\qquad S=πR^2=>R=\sqrt{S/π}`

  `=>HC=R≈\sqrt{{24,5}/{3,14}}≈2,8(m)`

  Xét $∆OHC$ có $AB$//$HC$ (cùng vuông góc với $OH$)

  `=>{OA}/{OH}={AB}/{HC}` (hệ quả định lý Talet)

  `=>OH={OA.HC}/{AB}≈{1,5\ . 2,8}/{1,2}=3,5(m)`

  Cái dù phải cách mặt đất là:

  `\qquad AH=OH-OA≈3,5-1,5=2(m)`

  0
  2022-07-25T19:16:44+00:00

  a,

  Thể tích hình nón:

  $\dfrac{1}{3}.1,2^2.3,14.1,5=2,2608(m^3)\approx 2,3(m^3)$

  Độ dài đường sinh hình nón:

  $\sqrt{1,5^2+1,2^2}=\dfrac{3\sqrt{41}}{10}(m)$

  Diện tích xung quanh hình nón:

  $1,2.3,14.\dfrac{3\sqrt{41}}{10}\approx 7,2(m^2)$

  b,

  Bán kính bóng mát:

  $\sqrt{\dfrac{24,5}{3,14}}\approx 2,8(m)$

  Đặt $AH=x(m)$

  Theo Talet, ta có:

  $\dfrac{1,5}{1,5+x}=\dfrac{1,2}{2,8}$

  $\to x=2(m)$

  Vậy dù cách mặt đất $2m$.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )