Môn Toán Lớp 9 –. Giúp mình với=.

Question

Môn Toán Lớp 9 ……… Giúp mình với…………. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-9-giup-minh-voi

in progress 0
Everleigh 1 tuần 2022-07-05T04:46:11+00:00 1 Answer 0 views 0

Môn Toán Lớp 9 giúp mình với !!!!!!!!!!!!!

Question

Môn Toán Lớp 9 giúp mình với !!!!!!!!!!!!! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-9-giup-minh-voi

in progress 0
Peyton 2 tháng 2022-05-13T06:58:46+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-13T07:00:16+00:00

  $\sqrt[]{3}$ ${+}$ $\sqrt[]{27}$ ${+}$ $\sqrt[]{12}$ 

  ${=}$ $\sqrt[]{3}$ ${+ 3}$$\sqrt[]{3}$ ${+ 2}$$\sqrt[]{3}$ 

  ${= ( 1 + 3 + 2 )}$$\sqrt[]{3}$ 

  ${=6}$$\sqrt[]{3}$ 

   

  0
  2022-05-13T07:00:42+00:00

  Đáp án: `6\sqrt{3}`

   

  Giải thích các bước giải:

  `\sqrt{3} + \sqrt{27} + \sqrt{12}`
  `= \sqrt{3} + \sqrt{9.3} + \sqrt{4.3}`
  `= \sqrt{3} + 3\sqrt{3} + 2\sqrt{3}`
  `= 6\sqrt{3}`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )