Môn Toán Lớp 9 Giúp tui vs mng ơi :(((((

Question

Môn Toán Lớp 9 Giúp tui vs mng ơi :((((( Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-9-giup-tui-vs-mng-oi

in progress 0
Isabelle 5 ngày 2022-05-07T12:14:42+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T12:16:36+00:00

  Đáp án:

  `a)` `27,75km`

  `b)` `8` giờ

  Giải thích các bước giải:

  `a)` `S=30t+4t^2` 

  Khoảng thời gian từ `7` giờ đến `7` giờ `30` phút là:

  `t_1=7` giờ `30` phút – `7` giờ =`30` phút =`0,5` giờ

  Quãng đường xe đi được từ $7$ giờ đến $7$ giờ $30$ phút là:

  `\qquad S_1=30.0,5+4.0,5^2=16(km)`

  Khoảng thời gian từ `7` giờ đến `8` giờ `15` phút là:

  `t_2=8` giờ `15` phút – `7` giờ =`1` giờ `15` phút =`1,25` giờ

  Quãng đường xe đi được từ `7` giờ đến $8$ giờ $15$ phút là:

  `\qquad S_2=30.1,25+4.1,25^2=43,75(km)`

  Quãng đường xe đi được từ `7` giờ `30` phút đến `8` giờ `15` phút là:

  `S=S_2-S_1=43,75-16=27,75(km)`

  $\\$

  `b)` Để xe đi được quãng đường $34km$ thì:

  `\qquad S=34`

  `<=>30t+4t^2=34`

  `<=>2t^2+15t-17=0` `(t>0)`

  Ta có: `a=2;b=15;c=-17`

  `=>a+b+c=2+15-17=0`

  `=>` Phương trình có hai nghiệm:

  `\qquad t_1=1\ (thỏa\ đk);t_2=c/a={-17}/2\ (loại)`

  Vậy xe đi được quãng đường $34km$ vào lúc:

  `\qquad ` `7` giờ + `1` giờ = `8` giờ

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )