Môn Toán Lớp 9 Hai trường A và B có 420 học sinh đậu vào lớp 10 đạt tỉ lệ 84%. Riêng trường A tỉ lệ đậu 80%, riêng trường B tỉ lệ đậu 90%. Tính số học

Question

Môn Toán Lớp 9 Hai trường A và B có 420 học sinh đậu vào lớp 10 đạt tỉ lệ 84%. Riêng trường A tỉ lệ đậu 80%, riêng trường B tỉ lệ đậu 90%. Tính số học sinh dự thi của mỗi trường? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lyla 6 tháng 2022-05-29T07:13:48+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-29T07:15:26+00:00

  Gọi số học sinh dự thi của trường $A$ là: $a$ (học sinh)

  Gọi số học sinh dự thi trường $B$ là: $b$ (học sinh) $(a,b\in\mathbb N^*)$

  Vì có 420 học sinh đậu đạt tỉ lệ 84% nên số học sinh dự thi là $420:84.100=500$ nên ta có:

  $a+b=500$

  Vì hai trường A và B có 420 học sinh đậu vào lớp 10 đạt tỉ lệ 84%. Riêng trường A tỉ lệ đậu 80%, riêng trường B tỉ lệ đậu 90% nên ta có:

  $80\%a+90\%b=420$

  $⇔0,8a+0,9b=420$

  Ta có hệ phương trình:

  $\begin{cases}a+b=500\\0,8a+0,9b=420\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}0,8a+0,8b=400\\0,8a+0,9b=420\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=500-b\\0,1b=420-400=20\end{cases}$

  $\Leftrightarrow\begin{cases}a=300\\b=200\end{cases}$

  Vậy số học sinh dự thi trường A là 300 em, trường B là 200 em.

  0
  2022-05-29T07:15:32+00:00

  Đáp án:

  Số học sinh dự thi của trường A là 300 học sinh, trường B là 200 học sinh

  Lời giải:

  Tổng số học sinh dự thi vào hai trường A và B là: 
  420.100:84 = 500 học sinh
  Gọi số học sinh dự thi vào trường A là $x$ (học sinh) $( x>0)$
  $\Rightarrow$ Số học sinh dự thi vào trường B là $500-x$ (học sinh)
  Trường A tỉ lệ đậu là 80%, trường B tỉ lệ đậu là 90% nên ta có phương trình
  $80\%x + 90\%(500-x) = 420$

  $\Leftrightarrow 0,1x=30$
  `=> x = 300` ( thỏa mãn )
  Vậy số học sinh dự thi vào trường A là 300 học sinh.
  Số học sinh dự thi vào trường B là 500 – 300 = 200 học sinh.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )