Môn Toán Lớp 9 hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn thì sau một giờ đạt 9/40 bể .Vẫn bể cạn đó ,nếu cả hai vòi cùng chảy vào trong thời gian 3 giờ 36

Question

Môn Toán Lớp 9 hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn thì sau một giờ đạt 9/40 bể .Vẫn bể cạn đó ,nếu cả hai vòi cùng chảy vào trong thời gian 3 giờ 36 phút ,khóa vòi 1,cho vòi 2 tiếp tục chảy vào sau 24 phút nữa thì khóa ,lúc này nhận thấy lượng nước đạt 85% bể .Hỏi nếu vòi 1 chảy một mình thì sau bao lâu sẽ đầy bể cạn nói trên?Giúp mình với Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Rylee 3 tuần 2022-07-30T04:45:45+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-30T04:46:46+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  mon-toan-lop-9-hai-voi-nuoc-cung-chay-vao-mot-be-can-thi-sau-mot-gio-dat-9-40-be-van-be-can-do-n

  0
  2022-07-30T04:46:48+00:00

  Đáp án:

   $8$ giờ

  Giải thích các bước giải:

  Đổi $3$ giờ $36$ phút $=3,6$ giờ

  $24$ phút $= 0,4$ giờ 

   Gọi thời gian vòi $1$ chảy một mình đầy bể là $x$ (giờ) $(x>0)$

  Gọi thời gian vòi $2$ chảy một mình đầy bể là $y$ (giờ) $(y>0)$

  Một giờ vòi $1$ chả được $\dfrac{1}{x}$ phần bể

  Một giờ vòi $2$ chảy được $\dfrac{1}{y}$ phần bể

  Do hai vòi nước cùng chảy thì sau một giờ đạt $\dfrac{9}{40}$ bể nên ta có phương trình:

  $\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=\dfrac{9}{40}$        $(1)$

  Trong thời gian $3$ giờ $36$ phút, vòi $1$ chảy được $\dfrac{3,6}{x}$ bể

  Trong $3$ giờ $36$ phút chảy cùng vòi $1$ và $ 24$ phút chảy riêng thì vòi $2$ chảy được $\dfrac{4}{y}$ phần bể

  Vì hai vòi chảy được $85 \%$ bể nên ta có phương trình:

  $\dfrac{3,6}{x}+\dfrac{4}{y}=85\%$           $(2)$

  Từ $(1)$ và $(2)$ ta có hệ:

  $\left \{ {{\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=\dfrac{9}{40}} \atop {\dfrac{3,6}{x}+\dfrac{4}{y}=85\%}} \right.$ 

  Đặt $\left \{ {{a=\dfrac{1}{x}} \atop {b=\dfrac{1}{y}}} \right.$ ta có

  $\left \{ {{a+b=\dfrac{9}{40}} \atop {3,6a+4b=85\%}} \right.$

  $\Rightarrow \left \{ {{a=\dfrac{1}{8}} \atop {b=\dfrac{1}{10}}} \right.$

  $\Rightarrow \left \{ {{x=8 (TM)} \atop {y=10(TM)}} \right.$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )