Môn Toán Lớp 9 helpppppppppppppp me pls

Question

Môn Toán Lớp 9 helpppppppppppppp me pls Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-9-helpppppppppppppp-me-pls

in progress 0
Brielle 11 phút 2022-09-18T12:47:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T12:49:01+00:00

   Đáp án+Giải thích các bước giải:

   `text{cùng nhìn lại một chút lí thuyết:}`

  `text{hàm số đồng biến khi hệ số a>0 và nghịch biến khi a<0}`

   `a) y=(sqrt(5)-3)x+2`

  `text{xét hệ số}` `a=sqrt(5)-3`

     `text{vì}` `5<9`

           `=>sqrt(5)<3`

      `=>sqrt(5)-3<0`

      `=>a<0`

  `text{vậy hàm số }` `y=(sqrt(5)-3)x+2` `text{nghịch biến trên R}`

   `b) y=2+3x`

       `y=3x+2`

  `text{ta xét hệ số}` `a=3>0`

  `text{vậy hàm số}` `y=3x+2` `text{đồng biến trên R}`

  `text{xin 5 sao và hay nhất nha}`

  0
  2022-09-18T12:49:24+00:00

  Đáp án:

  Hàm số là hàm số đồng biến khi `a>0.`

  Hàm số làm hàm số nghịch biến khi `a<0.`

  Giải thích các bước giải:

  `a)y=(\sqrt{5}-3)x+2`

  Ta có:

  `\sqrt{5}<\sqrt{9}=3`

  `=>\sqrt{5}-3<0`

  `=>` Đây là hàm số nghịch biến trên `RR.`

  `b)y=2+3x`

  Ta có:

  `3>0`

  `=>` Đây là hàm số đồng biến trên `RR.`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )