Môn Toán Lớp 9 hộ 2 câu ae ơi–.

Question

Môn Toán Lớp 9 hộ 2 câu ae ơi……… Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-9-ho-2-cau-ae-oi

in progress 0
Peyton 14 phút 2022-07-05T01:48:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-05T01:50:30+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `s ) (√ 3 ( √ 3 + 2 ))/(√ 3) + (√ 2 ( √ 2 + 1 ))/(√ 2) + 1 − 2 − √ 3`$\\$`=√3+2+√2−2−√3 = √2`$\\$`t)A=√3+√5+√3−√5`$\\$`=>A^2=3+√5+2√(3+√5)(3−√5)+3−√5`$\\$`=6+2.√4=6+2.2=10`$\\$`\text{Mà:}A^2 =10 => A = √10`

  0
  2022-07-05T01:50:31+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  s)\sqrt 2 \\
  t)\sqrt {10} 
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  s)\dfrac{{\sqrt 3 \left( {\sqrt 3  + 2} \right)}}{{\sqrt 3 }} + \dfrac{{\sqrt 2 \left( {\sqrt 2  + 1} \right)}}{{\sqrt 2  + 1}} – 2 – \sqrt 3 \\
   = \sqrt 3  + 2 + \sqrt 2  – 2 – \sqrt 3 \\
   = \sqrt 2 \\
  t)A = \sqrt {3 + \sqrt 5 }  + \sqrt {3 – \sqrt 5 } \\
   \to {A^2} = 3 + \sqrt 5  + 2\sqrt {\left( {3 + \sqrt 5 } \right)\left( {3 – \sqrt 5 } \right)}  + 3 – \sqrt 5 \\
   = 6 + 2\sqrt {9 – 5} \\
   = 6 + 2.\sqrt 4  = 6 + 2.2 = 10\\
   \to A = \sqrt {10} 
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )