Môn Toán Lớp 9 Làm hết Và làm chắc chắn

Question

Môn Toán Lớp 9 Làm hết
Và làm chắc chắn Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-9-lam-het-va-lam-chac-chan

in progress 0
Nevaeh 4 tháng 2022-08-23T05:47:03+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-23T05:48:51+00:00

  Đáp án:

  Bài 1: `y=x-3` đồng biến; `y=-x+3` nghịch biến

  Bài 2: `a=-2`

  Giải thích các bước giải:

  Bài 1:

  Hàm số `y=x-3` đồng biến vì có hệ số góc là `1>0`

  Hàm số `y=-x+3` nghịch biến vì có hệ số góc `-1<0`

  Vẽ đồ thị:

  Hàm số `y=x-3:`

  Cho `x=0=>y=-3=>A(0;-3)`

  Cho `y=0=>x=3=>B(3;0)`

  Hàm số `y=-x+3:`

  Cho `x=0=>y=3=>C(0;3)`

  Cho `y=0=>x=3=>D(3;0)`

  Bài 2:

  a, Đồ thị hàm số `y=ax+b` song song với đồ thị hàm số `y=-2x`

  `<=>`\begin{cases}a=-2\\b\ne0\end{cases}

  `<=>a=-2`

  Vậy hệ số góc là `-2`

  b, Câu này thiếu đề

  mon-toan-lop-9-lam-het-va-lam-chac-chan

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )