Môn Toán Lớp 9 làm nhanh trong vòng 45′ giùm mình nha

Question

Môn Toán Lớp 9 làm nhanh trong vòng 45′ giùm mình nha Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-9-lam-nhanh-trong-vong-45-gium-minh-nha

in progress 0
Jasmine 2 tháng 2022-09-24T22:45:11+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-24T22:47:10+00:00

  Gọi $x\ (m)$ là chiều cao của núi Bà Đen

  $\Rightarrow AH = x$

  Xét $\triangle ABH$ vuông tại $H$ có:

  $\quad \tan\widehat{ABH} = \dfrac{AH}{BH}$

  $\Rightarrow BH = \dfrac{AH}{\tan\widehat{ABH}} = \dfrac{x}{\tan42^\circ}$

  $\Rightarrow CH = BH + BC = \dfrac{x}{\tan42^\circ} + 262$

  Xét $\triangle ACH$ vuông tại $H$ có:

  $\quad \tan\widehat{ACH} = \dfrac{AH}{CH}$

  $\Leftrightarrow \tan36^\circ = \dfrac{x}{\dfrac{x}{\tan42^\circ} + 262}$

  $\Leftrightarrow \dfrac{x.\tan36^\circ}{\tan42^\circ} + 262.\tan36^\circ = x$

  $\Leftrightarrow x\left(1 – \dfrac{\tan36^\circ}{\tan42^\circ}\right) = 262.\tan36^\circ$

  $\Leftrightarrow x = \dfrac{262.\tan36^\circ}{1 – \dfrac{\tan36^\circ}{\tan42^\circ}}$

  $\Leftrightarrow x \approx 985,817$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )