Môn Toán Lớp 9 Làm phần c,d thôi ạ!!

Question

Môn Toán Lớp 9 Làm phần c,d thôi ạ!! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-9-lam-phan-c-d-thoi-a

in progress 0
Peyton 1 tuần 2022-05-07T07:05:10+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T07:06:32+00:00

  Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  c)Dkxd:x \ge 0;x \ne 25\\
  \sqrt B  \le \sqrt {\dfrac{1}{6}} \\
   \Leftrightarrow 0 \le B \le \dfrac{1}{6}\\
   \Leftrightarrow 0 \le \dfrac{{\sqrt x  – 5}}{{\sqrt x  + 5}} \le \dfrac{1}{6}\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  \sqrt x  – 5 \ge 0\\
  \dfrac{{\sqrt x  – 5}}{{\sqrt x  + 5}} – \dfrac{1}{6} \le 0
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  \sqrt x  \ge 5\\
  \dfrac{{6\sqrt x  – 30 – \sqrt x  – 5}}{{6\left( {\sqrt x  + 5} \right)}} \le 0
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x \ge 25\\
  5\sqrt x  – 35 \le 0
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x \ge 25\\
  \sqrt x  \le 7
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x \ge 25\\
  x \le 49
  \end{array} \right.\\
  Vậy\,25 < x \le 49
  \end{array}$

  d) A bằng bao nhiêu?

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )