Môn Toán Lớp 9 Lm hộ mik nha 60 điểm của mik đó

Question

Môn Toán Lớp 9 Lm hộ mik nha 60 điểm của mik đó Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-9-lm-ho-mik-nha-60-diem-cua-mik-do

in progress 0
Alaia 5 tháng 2022-06-30T19:34:36+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-06-30T19:35:56+00:00

  Đáp án:

  Bạn nhìn hình giùm mik nha :33

  @blackwolf4869 

  mon-toan-lop-9-lm-ho-mik-nha-60-diem-cua-mik-do

  0
  2022-06-30T19:36:20+00:00

  Đáp án:

  Xét tam giác ABC,có:(Góc BAC=90 độ)

  AB²+AC²=BC²(Định lý Pytago)

  <=>10²+8²=BC²

  <=>100+64=BC²

  <=>164=BC²

  <=>BC=√164=2√41(cm)

  Xét tam giác ABC,có:

  AB.AC=BC.Ck

  <=>CK=$\frac{AB.AC}{BC}$ 

  <=>CK=$\frac{10.8}{2√41}$ 

  <=>CK=$\frac{40√41}{41}$ (cm)

  Xét tam giác CKB,có:(góc CKB=90 độ)

  BC²=CK.BK(Hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác )

  <=>2√41=$\frac{40√41}{41}$ .BK

  <=>BK=2√41:$\frac{40√41}{41}$ 

  <=>BK=2,05(cm)

  Ta có:AB=BK+AK

  <=>10=2,05+AK

  <=>AK=10-2,05

  <=>AK=7,95(cm)

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )