Môn Toán Lớp 9 Lớp 9B có 42 học sinh.Vừa qua lớp đã phát động phong trào tặng sách cho các bạn đang cách ly vì dịch covid 19.Tại buổi phát động ,mỗi h

Question

Môn Toán Lớp 9 Lớp 9B có 42 học sinh.Vừa qua lớp đã phát động phong trào tặng sách cho các bạn đang cách ly vì dịch covid 19.Tại buổi phát động ,mỗi học sinh trong lớp đều tặng 3 quyển sách hoặc 5 quyển sách.Kết quả cả lớp đã tặng được 146 quyển sách.Hỏi lớp 9B có bao nhiêu bạn tặng 3 quyển sách và bao nhiêu bạn tặng 5 quyển sách Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Arianna 12 tháng 2022-05-07T18:44:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T18:46:10+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

   Gọi số bạn lớp `9B` tặng `3` quyển sách và số bạn lớp `9B` tặng `5` quyển sách lần lượt là: `x, y(bạn; x∈NN`*`, x<42)`

        Vì lớp `9B` có `42` bạn nê ta có: `x+y=42=> x=42-y  (1)`

         số vở những bạn tặng `3` quyển đã tặng là: `3x(quyển)` 

         số vở những bạn tặng `5` quyển đã tặng là: `5y(quyển)`  

     Vì cả lớp `9B` đã tặng được `146` quyển nên ta có:`3x+5y=146   (2)`

    Thay `(1)` vào `(2)` ta được:

                `3(42-y) + 5y = 146`

       `<=>  126 – 3y + 5y = 146`

       `<=>   2y = 20`

       `<=>  y = 10(t“/m)`

    Vậy số bạn tặng `5` quyển là: `10` bạn

          số bạn tặng `3` quyển là: `42-10=32` bạn

         

          

  0
  2022-05-07T18:46:10+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

   Gọi `x` là số học sinh tặng `3` quyển sách `(x∈N**;x<42)`

  `->` Số học sinh tặng `5` quyển sách là : `42-x` (học sinh)

  Vì cả lớp tặng được 146 quyển sách nên ta có phương trình:

  `3.x+5.(42-x)=146`

  `⇔3x+210-5x=146`

  `⇔-2x=-64`

  `⇔x=32(tm)`

  `=>` Số học sinh tặng `5` quyển sách là : `42-32=10` (học sinh)

  Vậy có `32` học sinh tặng `3` quyển sách

  `10` học sinh tặng `5` quyển sách.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )