Môn Toán Lớp 9 Mn giúp em với 8h tối nay e phải nộp rùi :(( Trong một ngày trường A cần làm 120 cái lồng đèn ông trang trí trường nhân Trung Thu. Biết

Question

Môn Toán Lớp 9 Mn giúp em với 8h tối nay e phải nộp rùi :((
Trong một ngày trường A cần làm 120 cái lồng đèn ông trang trí trường nhân Trung Thu. Biết rằng mỗi bạn Nam sao làm được 2 cái, mỗi bạn nữ làm được 3 cái trong một ngày. Gọi x là số bạn nam, y là số bạn nữ được trường huy động làm.
a/ Viết hàm số biểu diễn y theo x
b/ Nếu trường chỉ có thể huy động 15 bạn nam có khả năng làm thì cần huy động thêm bao nhiêu bạn nữ? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Josie 5 ngày 2022-05-09T05:16:52+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T05:18:33+00:00

  Đáp án:

  a) Viết phương trình biểu diễn y theo x
  Ta có:2x+3y=120
  =>3y=120-2x
  =>y=(120-2x)/3=40-2/3x
  b) Nếu trường chỉ có thể huy động 15 bạn nam có khả năng làm thì cần phải huy động thêm bao nhiêu bạn nữ?
  15 nam
  =>x=15
  =>y=40-2/3.15=30
  Vậy huy động 30 nữ

   

  0
  2022-05-09T05:18:41+00:00

  a. Số lồng đèn các bạn nam làm được là: 2x (chiếc)

  Số lồng đèn các bạn nữ làm được là: 3y (chiếc)

  ⇒ 2x+3y=120

  ⇒ 3y=120-2x

  ⇒ y=$\frac{120-2x}{3}$ 

  b. Nếu trường huy động 15 bạn nam thì x=15

  ⇒ y=$\frac{120-2x }{3}$=$\frac{120-2.15}{3}$=30

  Vậy cần huy động thêm 30 bạn nữ

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )