Môn Toán Lớp 9 mn ơi giúp e vs ạ

Question

Môn Toán Lớp 9 mn ơi giúp e vs ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-9-mn-oi-giup-e-vs-a

in progress 0
Mary 16 phút 2022-09-19T01:33:09+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-19T01:35:04+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  B19:\\
  M =  – \dfrac{4}{{x – 1}}\\
  B20:\\
  a)A = \dfrac{{\sqrt x  – 1}}{{\sqrt x }}\\
  b)x > 1
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  B19:\\
  M = \dfrac{{{{\left( {\sqrt x  – 1} \right)}^2} – {{\left( {\sqrt x  + 1} \right)}^2}}}{{\left( {\sqrt x  + 1} \right)\left( {\sqrt x  – 1} \right)}}.\dfrac{1}{{\sqrt x }}\\
   = \dfrac{{x – 2\sqrt x  + 1 – x – 2\sqrt x  – 1}}{{\left( {\sqrt x  + 1} \right)\left( {\sqrt x  – 1} \right)}}.\dfrac{1}{{\sqrt x }}\\
   = \dfrac{{ – 4\sqrt x }}{{x – 1}}.\dfrac{1}{{\sqrt x }}\\
   =  – \dfrac{4}{{x – 1}}\\
  B20:\\
  a)DK:x > 0;x \ne 1\\
  A = \dfrac{{1 + \sqrt x }}{{\sqrt x \left( {\sqrt x  – 1} \right)}}.\dfrac{{{{\left( {\sqrt x  – 1} \right)}^2}}}{{\sqrt x  + 1}}\\
   = \dfrac{{\sqrt x  – 1}}{{\sqrt x }}\\
  b)A > 0\\
   \to \dfrac{{\sqrt x  – 1}}{{\sqrt x }} > 0\\
   \to \sqrt x  – 1 > 0\left( {do:\sqrt x  > 0\forall x > 0} \right)\\
   \to x > 1
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )