Môn Toán Lớp 9 Mong mn giúp e hứa 5 sao ạ

Question

Môn Toán Lớp 9 Mong mn giúp e hứa 5 sao ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-9-mong-mn-giup-e-hua-5-sao-a

in progress 0
Sarah 5 phút 2022-07-15T00:16:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-15T00:18:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  mon-toan-lop-9-mong-mn-giup-e-hua-5-sao-a

  0
  2022-07-15T00:18:42+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  `a.`

  `P=(sqrtx-1/sqrtx):((sqrtx-1)/sqrtx+(1-sqrtx)/(x+sqrtx))`  `(x>0,xne1)`

  `=(sqrtx-\frac{1}{sqrtx}):\frac{(sqrtx-1)(sqrtx+1)+1-sqrtx}{sqrtx(sqrtx+1)}`

  `=\frac{x-1}{sqrtx}:\frac{x-1+1-sqrtx}{sqrtx(sqrtx+1)}`

  `=\frac{x-1}{sqrtx}:\frac{x-sqrtx}{sqrtx(sqrtx+1)}`

  `=\frac{x-1}{sqrtx}. \frac{sqrtx(sqrtx+1)}{x-sqrtx}`

  `=\frac{(sqrtx-1)(sqrtx+1)}{sqrtx}. \frac{sqrtx(sqrtx+1)}{sqrtx(sqrtx-1)}`

  `=\frac{(sqrtx+1)^2}{sqrtx}`

  `b.`

  Với `x=2/(2+sqrt3)=(2(2-sqrt3))/[(2+sqrt3)(2-sqrt3)]=4-2sqrt3`

  Thay `x=4-2sqrt3` vào `P` ta được:

  `P=\frac{(sqrt(4-2sqrt3)+1)^2}{sqrt(4-2sqrt3)}`

  `=\frac{(sqrt(3-2sqrt3+1)+1)^2}{sqrt(3-2sqrt3+1)}`

  `=\frac{(sqrt((sqrt3-1)^2)+1)^2}{sqrt((sqrt3-1)^2)}`

  `=\frac{(sqrt3-1+1)^2}{sqrt3-1}`

  `=\frac{3(sqrt3+1)}{(sqrt3-1)(sqrt3+1)}`

  `=\frac{3sqrt3+3}{3-1}`

  `=\frac{3sqrt3+3}{2}`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )