Môn Toán Lớp 9 Một chi tiết máy kéo có dạng hình hộp chữ nhật có kích thước là 20cm,29cm,5cm. Người ra khoanb1 lỗ hình trụ có kích thước dường kính là

Question

Môn Toán Lớp 9 Một chi tiết máy kéo có dạng hình hộp chữ nhật có kích thước là 20cm,29cm,5cm. Người ra khoanb1 lỗ hình trụ có kích thước dường kính là 16cm và chiều cao 5cm xuyên qua chi tiết đó . Tính thể tích phần vật thể còn lại Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ariana 4 tháng 2022-11-21T14:01:22+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-21T14:02:55+00:00

  Đáp án:

   `1895,2cm^3`

  Giải thích các bước giải:

   Thể tích chi tiết máy hình hộp chữ nhật là:

  `V_{hhcn}=20\ . \ 29\ .\ 5=2900(cm^3)`

  Bán kính đáy hình trụ là: 

  `\qquad R=16:2=8(cm)`

  Thể tích hình trụ là:

  `\qquad V_{hình \ trụ}=S_{đáy}.h=πR^2.h`

  `=3,14\ .\ 8^2 \.\ 5=1004,8(cm^3)`

  Thể tích phần vật thể còn lại là:

  `\qquad V_{còn\ lại}=V_{hhcn}-V_{hình\ trụ}`

  `=2900-1004,8=1895,2(cm^3)`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )