Môn Toán Lớp 9 Một chiếc máy bay chạy trên đường băng AB dài 3km tới khi tạo được góc 30° so với mặt đất thì máy bay bắt đầu rời mặt đất, máy bay giữ

Question

Môn Toán Lớp 9 Một chiếc máy bay chạy trên đường băng AB dài 3km tới khi tạo được góc 30° so với mặt đất thì máy bay bắt đầu rời mặt đất, máy bay giữ nguyên góc nâng này trong 4 phút thì đạt độ cao ôn định. (kế từ lúc này máy bay bay song song với mặt đất). Giả sử vận tốc trung bình của quá trình này là 300km/h.
a) Tính quãng đường máy bay đi được từ điểm xuất phát đến khi đạt độ cao ổn định.
b) Khi đạt độ cao ổn định , máy bay cách mặt đất bao nhiêu km ?
Giúp mình với các bạn. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-9-mot-chiec-may-bay-chay-tren-duong-bang-ab-dai-3km-toi-khi-tao-duoc-goc-30-so-voi

in progress 0
Melanie 7 tháng 2022-08-20T12:48:53+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-20T12:50:33+00:00

  a) Đổi: 4 phút = $\frac{1}{15}$ giờ

  Quãng đường BC:

  Ta có: v = $\frac{s}{t}$ `=>` s = v. t 

  `=>` BC = 300. $\frac{1}{15}$ = 20 (km)

  Quãng đường máy bay đi từ điểm xuất phát đến khi đạt độ cao ổn định:

  AB + BC = 3 + 20 = 23 (km)

  Vậy quãng đường máy bay đi được là 23 km.

  Xét tam giác BHC vuông tại H

  Ta có: Sin B = $\frac{CH}{BC}$ (tslg)

  `=>` Sin 30° = $\frac{CH}{20}$

  `=>` CH = Sin 30°. 20 = 10 (km)

  Vậy khi đạt độ cao ổn định, máy bay cách mặt đất 10 km.

  ????

  mon-toan-lop-9-mot-chiec-may-bay-chay-tren-duong-bang-ab-dai-3km-toi-khi-tao-duoc-goc-30-so-voi

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )