Môn Toán Lớp 9 Một cửa sổ dạng vòm trong hình vẽ gồm phần hình chữ nhật phía dưới và nửa hình tròn phía trên. Phần hình chữ nhật có chiều dài của cạnh

Question

Môn Toán Lớp 9 Một cửa sổ dạng vòm trong hình vẽ gồm phần hình chữ nhật phía dưới và nửa hình tròn phía trên. Phần hình chữ nhật có chiều dài của cạnh đứng là 1m, chiều dài cạnh ngang là 1,2m. Biết giá làm mỗi m^2 cửa là 700000. Hãy tính giá tiền cửa sổ vòm nói trên Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Charlie 1 tuần 2022-01-08T12:11:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. giangnguyen
  0
  2022-01-08T12:12:34+00:00

  Đáp án:

   $1235640$ đồng 

  Giải thích các bước giải:

   Diện tích phần hình chữ nhật là

  $1×1,2 = 1,2 m^2$

  Lấy $O$ là trung điểm của cạnh $AB$ đồng thời cũng là tâm của nửa hình tròn phần trên hình chữ nhật

  Bán kính của hình tròn là

  $R=\dfrac{1,2}{2} =0,6 m$

  Diện tích phần nửa hình tròn là

  $\dfrac{1}{2}.3,14.(0,6)^2 = 0,5652 m^2 $

  Diện tích cửa sổ vòm là

  $1,2 + 0,5652 = 1,7652 m^2 $

  Giá tiền của cửa sổ vòm nói trên là

  $700000×1,7652=1235640 $ đồng 

  mon-toan-lop-9-mot-cua-so-dang-vom-trong-hinh-ve-gom-phan-hinh-chu-nhat-phia-duoi-va-nua-hinh-tr

  0
  2022-01-08T12:13:01+00:00

  Diện tích phần cửa hình chữ nhật:

  $1.1,2=1,2(m^2)$ 

  Phần cửa hình nửa tròn có bán kính $1,2:2=0,6(m)$ nên diện tích là:

  $0,6^2.3,14:2= 0,5652(m^2)$ 

  Diện tích cửa:

  $1,2+0,5652= 1,7652 (m^2)$ 

  Giá tiền của cửa:

  $1,7652.700=1235,64$ (nghìn đồng)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )