Môn Toán Lớp 9 Một xe máy khởi hành tại địa điểm A đi đến địa điểm B cách A 160km, sau đó 1 giờ , một ôtô đi từ B đến A.Hai xe gặp nhau tại C cách B 7

Question

Môn Toán Lớp 9 Một xe máy khởi hành tại địa điểm A đi đến địa điểm B cách A 160km, sau đó 1 giờ , một ôtô đi từ B đến A.Hai xe gặp nhau tại C cách B 72km.Biết vận tốc của ôtô lớn hơn vận tốc xe máy 20km.Tính vận tốc mỗi xe Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Claire 12 tháng 2022-05-07T13:21:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T13:22:39+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

   Gọi vận tốc của xe máy là: `x(km“/h) (ĐK:x>0)`

         thời gian xe máy đi từ `A->C` là: `(160-72)/x=(88)/x(h)`

         vận tốc của xe ô tô là: `x+20(km“/h)`

         thời gian xe ô tô đi từ `B->C` là: `(72)/(x+20)(h)`

  Ta có phương trình:

       `(88)/x-(72)/(x+20)=1`

   `<=> (88(x+20))/(x(x+20))-(72x)/(x(x+20))=(x(x+20))/(x(x+20))`

     `=> 88x + 1760 – 72x = x^2 +20x`

   `<=> -x^2-4x+1760= 0`

   `<=> x^2 + 4x – 1760 =0`

   `<=>  (x-40)(x+44) = 0`

  `<=>`\(\left[ \begin{array}{l}x-40=0\\x+44=0\end{array} \right.\) 

  `<=>`\(\left[ \begin{array}{l}x=40(t/m)\\x=-44(không t/m)\end{array} \right.\) 

     Vậy vận tốc của xe máy là: `40km“/h`

           vận tốc của xe ô tô là: `40+20=60km“/h`

  0
  2022-05-07T13:23:26+00:00

  Đáp án:

  Ô tô $60km/h$

  Xe máy $40km/h$ 

  Giải thích các bước giải:

  Gọi $x(km/h)$ là vận tốc của ô tô `(x>20)`

  Vận tốc ô tô lớn hơn xe máy $20km/h$ nên vận tốc xe máy là: $x-20(km/h)$

  Quãng đường xe máy đi được đến khi gặp ô tô ở $C$ là: $160-72=88(km)$

  Thời gian xe máy đi được đến khi gặp ô tô là: `{88}/{x-20}` (giờ)

  Thời gian ô tô đi được đến khi gặp xe máy là: `{72}/x` (giờ)

  Vì ô tô xuất phát sau xe máy $1$ giờ nên ta có phương trình sau:

  `\qquad {88}/{x-20}-{72}/x=1`

  `<=> 88x-72(x-20)=x(x-20)`

  `<=>88x-72x+1440=x^2-20x`

  `<=>x^2-36x-1440=0`

  Giải phương trình ta được:

  $\quad \left[\begin{array}{l}x=60\ (thỏa\ đk)\\x=-24\ (loại)\end{array}\right.$

  Vậy:

  +) Vận tốc ô tô là $60km/h$

  +) Vận tốc xe máy là: $60-20=40(km/h)$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )