Môn Toán Lớp 9 Một xe oto khơi hành từ A đến B cách 24km khi oo tới C cách A 15 km thì 1 xe đạp khởi hành từ B về A ôtô chạy nhanh hơn xe đạp 44 phút

Question

Môn Toán Lớp 9 Một xe oto khơi hành từ A đến B cách 24km khi oo tới C cách A 15 km thì 1 xe đạp khởi hành từ B về A ôtô chạy nhanh hơn xe đạp 44 phút tìm vận tốc của mỗi xe biết ôtô nhanh hơn xe đạp 37km/h Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-9-mot-e-oto-khoi-hanh-tu-a-den-b-cach-24km-khi-oo-toi-c-cach-a-15-km-thi-1-e-dap-kh

in progress 0
Reagan 4 tháng 2022-08-23T02:00:44+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-23T02:02:37+00:00

  Đáp án: vận tốc của xe đạp là 18 km/h

  vận tốc của ô tô là 55 km/h

   

  Giải thích các bước giải: gọi x (km/h)là vận tốc xe đạp(x>0) => x+37 (km/h) là vận tốc của ô tô

  Quảng đường ô tô đi được sau khi xe đạp khởi hành là (24-15)+24=33 km

  Quảng đường của xe đạp đi được là 24 km

  đổi 44 phút= 11/15 giờ

  theo đề ta có $$\eqalign{
    & \frac{{24}}{x} – \frac{{33}}{{x + 37}} = \frac{{11}}{{15}}  \cr 
    &  <  =  > \frac{{24.15(x + 37)}}{{15x(x + 37)}} – \frac{{33x.15}}{{15x(x + 37)}} = \frac{{11x(x + 37)}}{{15x(x + 37)}}  \cr 
    &  <  =  > 360(x + 37) – 495x = 11{x^2} + 407x  \cr 
    &  <  =  > 11{x^2} + 542x – 13320 = 0 <  =  > x = 18 \cr} $$

  vậy vận tốc của xe đạp là 18 km/h

  vận tốc của ô tô là 55 km/h

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )