Môn Toán Lớp 9 Một xí nghiệp đang dự tính chuyển hàng bằng hai chiếc xe tải và đang phân vân giữa việc mua hẳn hai chiếc xe tải hoặc thuê hai chiếc xe

Question

Môn Toán Lớp 9 Một xí nghiệp đang dự tính chuyển hàng bằng hai chiếc xe tải và đang phân vân giữa việc mua hẳn hai chiếc xe tải hoặc thuê hai chiếc xe tải. Nếu mua hẳn hai chiếc xe tải và mỗi xe có giá 200 000 000 đồng thì mỗi ngày xí nghiệp phải tốn 5 000 000 đồng cho tất cả tài xế. Còn nếu thuê xe thì giá để thuê một chiếc xe chở hàng là 10 000 000 đồng / ngày (đã bao gồm tiền công cho tài xế )
a) Gọi C là tổng số tiền xí nghiệp phải bỏ ra để chuyển hàng sau n ngày. Lập hàm số của C theo n đối với mỗi phương án
b) Nếu xe muốn vận chuyển 1 500 thùng hàng và mỗi ngày phải chở 75 thùng hàng thì phương án nào sẽ tiết kiệm hơn
c) Sau bao nhiêu ngày thì phương án mua xe sẽ tiết kiệm hơn phương án thuê xe? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Adeline 13 phút 2022-07-29T20:08:58+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-29T20:10:09+00:00

  Đáp án:

  a) Phương án 1:

  tổng số tiền C sau n ngày là:

  $C = 200000000 + 5000000.n$ (đồng)

  $C = 200 + 5.n$ (triệu đồng)

  Phương án 2: tổng số tiền sau n ngày là:

  $C = 10000000.n$ (đồng)

  $C = 10.n$ (triệu đồng)

  b)

  Mỗi ngày chở được 75 thùng trong 1500 thùng thì phải chở trong:

  $1500:75 = 20$ (ngày)

  Khi đó tổng tiền phải trả theo:

  + PA 1 là:$C = 200 + 5.n = 200 + 5.20 = 300$ (triệu đồng)

  + PA 2 là: $C = 10.20 = 200$ triệu đồng

  => Phương án 2 tiết kiệm hơn

  c) Để phương án mua xe tiết kiệm hơn thì:

  $\begin{array}{l}
  200 + 5.n < 10.n\\
   \Leftrightarrow 10.n – 5n > 200\\
   \Leftrightarrow 5n > 200\\
   \Leftrightarrow n > 40
  \end{array}$

  Vậy sau 40 ngày thì phương án mua xe tiết kiệm hơn

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )