Môn Toán Lớp 9 Một thửa ruộng hình chữ nhật ABCD, trên bờ AD người ta đặt một giác kế tại vị trí E cách A là 70m và đo được hai góc và góc lần lượt

Question

Môn Toán Lớp 9 Một thửa ruộng hình chữ nhật ABCD, trên bờ AD người ta đặt một giác kế tại vị trí E cách A là 70m và đo được hai góc và góc lần lượt là 30o và 15o . Tính diện tích thửa ruộng ABCD Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Katherine 10 tháng 2022-08-12T17:42:33+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-12T17:44:26+00:00

  Đáp án:

  Diện tích thửa ruộng là : `4900(\sqrt[3]-1)` `m^2`

  Giải thích các bước giải:

  Có : `\hat{AEB}=\hat{DEC}+\hat{CEB}`

  `⇒` `\hat{AEB}=30^o“+15^o=45^o`

  Có hình chữ nhật `ABCD` 

  `⇒` `\hat{BAD}=90^o`

  `⇒` `\hat{BAE}=180^o-90^o=90^o`

  Xét `ΔBAE` có : `\hat{BAE}=90^o`

  `⇒` `tanAEB=tan45^o={AB}/{AE}`

  `⇒` `AB=AE.tan45^o`

  `⇒` `AB=70.tan45^o=70` `(m)`

  `⇒` `CD=AB=70` `m`

  Có hình chữ nhật `ABCD` 

  `⇒` `\hat{D}=90^o`

  Xét `ΔCDE` có : `\hat{D}=90^o`

  `⇒` `tanDEC=tan30^o={CD}/{DE}`

  `⇒` `DE={CD}/{tan30^o}={70}/{tan30^o}=70\sqrt[3]` `(m)`

  `⇒` `AD=DE-AE=70\sqrt[3]-70=70(\sqrt[3]-1)` `(m)`

  `⇒` Diện tích thửa ruộng là :

  `S_{ABCD}=AB.AD=70.70(\sqrt[3]-1)`

  `=4900(\sqrt[3]-1)` `(m^2)`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )