Môn Toán Lớp 9 Nhờ các cao nhân hy vọng có ai làm được áp dụng bài toán con bướm

Question

Môn Toán Lớp 9 Nhờ các cao nhân hy vọng có ai làm được
áp dụng bài toán con bướm Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-9-nho-cac-cao-nhan-hy-vong-co-ai-lam-duoc-ap-dung-bai-toan-con-buom

in progress 0
Eva 12 phút 2022-07-05T00:16:11+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-05T00:17:40+00:00

  Gọi $F$ là giao điểm của $BE$ và đường thẳng $a$
  Gọi $G$ là giao điểm của $CD$ và đường thẳng $a$
  Thì theo: https://hoidap247.com/cau-hoi/2842803
  Ta có được $\Delta OFG$ cân tại $O$
  Hay $A$ là trung điểm của $FG$
  Áp dụng định lý con bướm với:
  $\begin{cases}A \text{ là giao điểm của }CB,ED,MN\\OA\bot MN\\AF=AG\end{cases}$
  $\Rightarrow AN=AM$
  $\Rightarrow \Delta OMN$ cân tại $O$

  mon-toan-lop-9-nho-cac-cao-nhan-hy-vong-co-ai-lam-duoc-ap-dung-bai-toan-con-buom

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )