Môn Toán Lớp 9 ở đây có hình =====

Question

Môn Toán Lớp 9 ở đây có hình …………………………………………………… Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-9-o-day-co-hinh

in progress 0
Faith 5 tháng 2022-06-30T15:43:36+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-06-30T15:45:11+00:00

  $A=\dfrac{sin48°}{cos42°} -cos60°+tan27°.tan63°+sin30°-sin32°-3cos23°+cos58°-3cos²67°+\dfrac{cot16°}{tan74°}$ 

  $=\dfrac{sin48°}{sin48°}-cos60°+tan27°.cot27°+cos60°-sin32°-3cos²23°+sin32°-3sin²23°+\dfrac{cot16°}{cot16°}$ 

  $=\dfrac{sin48°}{sin48°}-cos60°+cos60°+tan27°.cot27°-sin32°+sin32°-3cos²23°-3sin²23°+\dfrac{cot16°}{cot16°}$

  $=\dfrac{sin48°}{sin48°}-(cos60°-cos60°)+(tan27°.cot27°)-(sin32°-sin32°)-(3cos²23°+3sin²23°)+\dfrac{cot16°}{cot16°}$ 

  $=1+1-3+1$

  $=0$

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )