Môn Toán Lớp 9 Tại một thời điểm trong ngày, một cái cây có bóng trên mặt đất dài 2,5m. Tính chiều cao của cây biết tia nắng mặt trời hợp với phương

Question

Môn Toán Lớp 9 Tại một thời điểm trong ngày, một cái cây có bóng trên mặt đất dài 2,5m. Tính chiều
cao của cây biết tia nắng mặt trời hợp với phương thẳng đứng một góc 50 độ. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Adeline 7 ngày 2022-09-23T14:55:49+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-23T14:56:56+00:00

  Gọi góc tia nắng mặt trời hợp phương thẳng đứng là $\widehat{B},$ bóng cây lúc này là $AC$
  Ta có: $tanB=\dfrac{AC}{AB}$
  $⇒AB=\dfrac{AC}{tanB}=\dfrac{2,5}{tan50^o}=2,0977…≈2,1(m)$

   

  mon-toan-lop-9-tai-mot-thoi-diem-trong-ngay-mot-cai-cay-co-bong-tren-mat-dat-dai-2-5m-tinh-chieu

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )