Môn Toán Lớp 9 Theo kế hoạch, hai công ty chế biến nông sản sẽ xuất khẩu tổng số 150 tấn vải thiều. Nhưng đó dịch bệnh covid 19 nên khối lượng xuất kh

Question

Môn Toán Lớp 9 Theo kế hoạch, hai công ty chế biến nông sản sẽ xuất khẩu tổng số 150 tấn vải thiều. Nhưng đó dịch bệnh covid 19 nên khối lượng xuất khẩu vải thiều của công ty thứ nhất giảm 30%, công ty thứ hai giảm 40%. Vì vậy hai công ty chỉ xuất khẩu được 96 tấn. Hỏi theo kế hoạch mỗi công ty xuất khẩu bao nhiêu tấn vải thiều? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kennedy 19 phút 2022-12-31T21:47:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-12-31T21:48:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  mon-toan-lop-9-theo-ke-hoach-hai-cong-ty-che-bien-nong-san-se-uat-khau-tong-so-150-tan-vai-thieu

  0
  2022-12-31T21:49:28+00:00

  Gọi  khối lượng vải thiều công ty thứ nhất xuất khẩutheo dự định là:x(tấn ),(x<150)

          Khối lượng vải thiều công ty thứ hai xuất khẩu theo dự định là :y (tấn),(y<150)

          Tổng khối lượng vải thiều cả hai công ty dự định xuất khẩu là :150 tấn

        Vì dịch bệnh covid 19 nên khối lượng xuất khẩu vải thiều của cty 1 là:x-30%tấn

                                                                                                                       2 là:y-40% tấn

            Vì vậy hai cty chỉ xuất khẩu được 96 tấn

  => {x+y=150

        {(x-0,3) +(y-0,4)=96

  <=>{x=150-y         (1)

         {(150-y-0,3)+(y-0,4)=96       (2)

  giải pt2. 
        

  BẠN GIẢI NỐT NHÉ

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )