Môn Toán Lớp 9 tích chất đường trung tuyên trong tam giac vuông tich chất đường trung bình trong hifnh thang

Question

Môn Toán Lớp 9 tích chất đường trung tuyên trong tam giac vuông
tich chất đường trung bình trong hifnh thang Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 1 tuần 2022-01-09T01:37:49+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-09T01:39:25+00:00

  Tính chất đường trung tuyến trong tam giác vuông: Trong tam giác vuông, trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền ấy. Nếu một tam giác có trung tuyến ứng với một cạnh bằng nửa cạnh đó thì tam giác ấy là tam giác vuông.
  Tính chất đường trung bình của hình thang: Đường trung bình của hình thang thì song song với hai đáy và bằng nửa tổng hai đáy.

  0
  2022-01-09T01:39:26+00:00

  tính chất đường trung tuyến trong tam giác vuông:

  -trong tam giác vuông đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền

  -nếu trong 1 tam giác có đường trung tuyến ứng với một cạnh bằng nửa cạnh 

  ấy thì tam giác đó là tam giác vuông

  tich chất đường trung bình trong hình thang:

  -đường trung bình của hình thang song song với hai đáy và có 

  độ dài bằng nửa tổng độ dài hai đáy

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )