Môn Toán Lớp 9 tìm 2 số tự nhiên liên tiếp có tổng các bình phương của nó là 85

Question

Môn Toán Lớp 9 tìm 2 số tự nhiên liên tiếp có tổng các bình phương của nó là 85 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Claire 35 phút 2022-09-23T07:37:16+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-23T07:38:25+00:00

  Đáp án:7 và 6

   

  Giải thích các bước giải:

   gọi a và b là 2 số tự nhiên cần tìm 

  Theo bài ra ta có hệ phương trình :

  a-b=1*

  a^2+b^2=85**

  từ *có a=b+1 thay vào** có (b+1)^2+b^2=85

  vậy giải có a=b+1

                    2b^2+2b-84=0            =>a=7, b=6

  0
  2022-09-23T07:38:40+00:00

  gọi số lớn  hơn là x

  số bé hơn là y

  ta có pt

  xy=1 (1)

  tổng các bình phương của nó là 85

  $x^{2}$ + $y^{2}$ =85 (2)

  từ (1) và (2) ta có hệ phương trình

  mon-toan-lop-9-tim-2-so-tu-nhien-lien-tiep-co-tong-cac-binh-phuong-cua-no-la-85

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )