Môn Toán Lớp 9 tìm a, b biết đồ thị hàm số y = ax + b cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -4 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3

Question

Môn Toán Lớp 9 tìm a, b biết đồ thị hàm số y = ax + b cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -4 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-9-tim-a-b-biet-do-thi-ham-so-y-a-b-cat-truc-tung-tai-diem-co-tung-do-bang-4-va-cat

in progress 0
Margaret 4 ngày 2022-05-09T02:43:17+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T02:44:56+00:00

  Vì đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng `-4` nên `x=0;y=-4`

  Thay vào hàm số ta được :  `a.0+b=-4`

  `⇒b=-4`

  Vì đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng `3` nên `x=3;y=0`

  Thay vào hàm số ta được :  

  `a.3-4=0`

  `⇔a=4/3`

  Khi đó hàm số có dạng : `y=4/3x-4`

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )