Môn Toán Lớp 9 Tìm điều kiện xác định biểu thức

Question

Môn Toán Lớp 9 Tìm điều kiện xác định biểu thức Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-9-tim-dieu-kien-ac-dinh-bieu-thuc

in progress 0
Ruby 3 ngày 2022-09-23T13:00:01+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-23T13:01:03+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `f)`

  `sqrt{x^2-16}`

  ĐKXĐ : `x^2 – 16 \ge 0`

  `⇔ x^2 \ge 16`

  `⇔ x \le -sqrt{16}` hoặc `x \ge sqrt{16}`

  `⇔ x \le -4` hoặc `x \ge 4`

  `g)`

  `sqrt{x^2-6x+9}`

  ĐKXĐ : `x^2 – 6x + 9 \ge 0`

  `⇔ x^2 – 2x * 3 + 3^2 \ge 0`

  `⇔ |x-3| \ge 0`

  (`|x| ≥ 0` luôn đúng `∀x`)

  `h)`

  `sqrt{(-3)/(x+5)}`

  ĐKXĐ : \(\left\{\begin{array}{l}\dfrac{-3}{x+5}\ge0\\x+5\ne0\end{array} \right.\) 

  `⇔`\(\left\{ \begin{array}{l}x+5<0\\x\ne-5\end{array} \right.\) 

  `⇔`\(\left\{\begin{array}{l}x<-5\\x\ne-5\end{array} \right.\) 

  `⇔ x < -5` 

  0
  2022-09-23T13:01:08+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   f) `\sqrt{x^2-16}`

  ĐK: `x^2-16 \ge 0`

  `⇔ x^2 \ge 16`

  `⇔ |x| \ge 4`

  `⇔` \(\left[ \begin{array}{l}x \ge 4\\x \le -4\end{array} \right.\) 

  Vậy với \(\left[ \begin{array}{l}x \ge 4\\x \le -4\end{array} \right.\)  thì biểu thức được xác định

  g) `\sqrt{x^2-6x+9}`

  ĐK: `x^2-6x+9 \ge 0`

  `⇔ (x-3)^2 \ge 0`

  Ta có: Do `(x-3)^2 \ge 0 \forall x`

  `⇒ x \in \mathbb{R}`

  Vậy căn thức luôn được xác định

  h) `\sqrt{\frac{-3}{x+5}}`

  ĐK: `\frac{-3}{x+5} \ge 0`

  Do `-3<0`

  `⇔ x+5<0`

  `⇔ x < -5`

  Vậy với `x < -5` thì căn thức có nghĩa

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )