Môn Toán Lớp 9 Tìm một số tự nhiên có hai chữ số,biết tổng các chữ số của nó là 7.Nếu đổi chỗ hai chữ số hàng đơn vị và hàng chục cho nhau thì số đó g

Question

Môn Toán Lớp 9 Tìm một số tự nhiên có hai chữ số,biết tổng các chữ số của nó là 7.Nếu đổi chỗ hai chữ số hàng đơn vị và hàng chục cho nhau thì số đó giảm đi 45 đơn vị giúp mình với Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Josephine 3 tháng 2022-02-22T16:36:43+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-22T16:37:51+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi chữ số hàng chục là x (0 < x < 8, x là số TN)

   Chữ số hàng đơn vị là 7 – x

   Giá trin số ban đầu là:

   10.x + 7 – x = 9x + 7

   Sau khi đổi chỗ thì giá trị của số mới là:

   10(7 – x) + x = 70 – 9x

   Theo bài ra ta có: 

   70 – 9x + 45 = 9x + 7

   18x = 108

   x = 6

   Vậy số đã cho là 61

  0
  2022-02-22T16:38:03+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  mon-toan-lop-9-tim-mot-so-tu-nhien-co-hai-chu-so-biet-tong-cac-chu-so-cua-no-la-7-neu-doi-cho-ha

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )