Môn Toán Lớp 9 Tính sin, cos, tan, cot góc 30, 45, 60 độ

Question

Môn Toán Lớp 9 Tính sin, cos, tan, cot góc 30, 45, 60 độ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Gabriella 2 tháng 2022-10-03T22:46:33+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

    0
    2022-10-03T22:47:57+00:00

    Xem bảng:

    $\begin{array}{|c|c|c|}\hline \alpha&30^o&45^o&60^o\\\hline \sin \alpha&\dfrac12&\dfrac{\sqrt2}{2}&\dfrac{\sqrt3}2\\\hline \cos \alpha&\dfrac{\sqrt3}2&\dfrac{\sqrt2}2&\dfrac12\\\hline \tan \alpha&\dfrac{\sqrt3}3&1&\sqrt3\\\hline \cot \alpha&\sqrt3&1&\dfrac{\sqrt3}3\\\hline\end{array}$

     

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )