Môn Toán Lớp 9 Trên mặt phẳng Oxy, đường thẳng y=2x+2 cắt trục hoành tại điểm A, cắt trục tung tại điểm B. Tính số đo diện tích tam giác AOB A. 0,5 B.

Question

Môn Toán Lớp 9 Trên mặt phẳng Oxy, đường thẳng y=2x+2 cắt trục hoành tại điểm A, cắt trục tung tại điểm B. Tính số đo diện tích tam giác AOB
A. 0,5
B. 4
C. 2
D.1 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Jade 3 ngày 2022-05-09T07:35:23+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T07:36:38+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  Vì đường thẳng cắt với `2` trục tọa độ nên tam giác vuông tại gốc tọa độ `O`

  Đường thẳng cắt trục hoành tại điểm `A` thì tung độ điểm `A` bằng `0`

  `=>0=2x+2`

  `<=>2x=-2`

  `<=>x=-1`

  `=>A(-1;0)`

  `=>OA=\sqrt{(-1-0)^2+(0-0)^2}`

  `<=>OA=1`

  Đường thẳng cắt trục tung tại điểm `B` thì hoành độ điểm `B` bằng `0`

  `=>y=2.0+2`

  `<=>y=2`

  `=>B(0;2)`

  `=>OB=\sqrt{(0-0)^2+(2-0)^2}`

  `<=>OB=2`

  `=>S_{ΔAOB}=\frac{1}{2}.OA.OB=\frac{1}{2}.1.2=1`

  `=>D`

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )