Môn Toán Lớp 9 Với` a, b, c, x, y, z` là các số không âm. `cm: 3(a^3 + b^3 + c^3)^2 ≥ (a^2 + b^2 + c^2)^3`

Question

Môn Toán Lớp 9 Với` a, b, c, x, y, z` là các số không âm.
`cm: 3(a^3 + b^3 + c^3)^2 ≥ (a^2 + b^2 + c^2)^3` Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ariana 22 phút 2022-09-18T08:15:58+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T08:17:03+00:00

  Đáp án + giải thích các bước giải:

  Áp dụng bất đẳng thức Holder dạng: `(a^3 + b^3 + c^3) (x^3 + y^3 + z^3) (m^3 + n^3 + p^3) >= (axm + byn + czp)^3`

  `(1^3+1^3+1^3)(a^3+b^3+c^3)(a^3+b^3+c^3)>=(1.a .a+1.b . b+1.c . c)^3`

  `->3(a^3+b^3+c^3)^2>=(a^2+b^2+c^2)^3 `

  Dấu bằng xảy ra khi `a=b=c`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )