Môn Toán Lớp 9 ===-..

Question

Môn Toán Lớp 9 …………………………………… Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-9

in progress 0
Reagan 7 tháng 2022-09-10T00:46:08+00:00 1 Answer 0 views 0

Môn Toán Lớp 9 =====…

Question

Môn Toán Lớp 9 ……………………………………………………… Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-9

in progress 0
Iris 8 tháng 2022-08-05T04:49:26+00:00 1 Answer 0 views 0

Môn Toán Lớp 9 ===-

Question

Môn Toán Lớp 9 …………………………………. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-9

in progress 0
Aubrey 10 tháng 2022-06-08T21:58:41+00:00 1 Answer 0 views 0

Môn Toán Lớp 9 -.

Question

Môn Toán Lớp 9 ….. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-9

in progress 0
Raelynn 10 tháng 2022-05-17T13:27:01+00:00 1 Answer 0 views 0

Môn Toán Lớp 9 ==.

Question

Môn Toán Lớp 9 ……………………. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-9

in progress 0
Eloise 11 tháng 2022-05-05T04:34:23+00:00 1 Answer 0 views 0

Môn Toán Lớp 9 ==–

Question

Môn Toán Lớp 9 ………………………….. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-9

in progress 0
Delilah 11 tháng 2022-05-04T11:43:25+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-04T11:44:33+00:00

  Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  a)\left( d \right):y =  – x + 3\\
   + Cho:x = 0 \Leftrightarrow y = 3\\
   + Cho:x = 1 \Leftrightarrow y =  – 1 + 3 = 2
  \end{array}$

  => đồ thị hàm số là đường thẳng đi qua 2 điểm $\left( {0;3} \right);\left( {1;2} \right)$

  b) Góc tạo bởi (d) và Ox là $\alpha $

  $\begin{array}{l}
   \Leftrightarrow \tan \left( {{{180}^0} – \alpha } \right) = a =  – 1\\
   \Leftrightarrow {180^0} – \alpha  = {45^0}\\
   \Leftrightarrow \alpha  = {135^0}
  \end{array}$

  mon-toan-lop-9

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )