Môn Vật Lý Lớp 10 1. Một vật rơi tự do từ độ cao h xuống đất. Biết trong 1s cuối vật rơi được quãng đường bằng1/4 độ cao h . Tính độ cao h và khoảng t

Question

Môn Vật Lý Lớp 10 1. Một vật rơi tự do từ độ cao h xuống đất. Biết trong 1s cuối vật rơi được quãng đường bằng1/4 độ cao h . Tính độ cao h và khoảng thời gian rơi t của vật. Lấy g = 9,8 m/s ²
2 . Một vật rơi tự do tại nơi có g =10m/s ² . Trong 2 giây cuối vật rơi được 180m. Tính thời gian rơi và độ cao thả vật ? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Serenity 5 tháng 2022-01-14T01:52:44+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T01:54:09+00:00

  Đáp án

  1) \(h=273m\)

  2) \(h=500m\)

  Lời giải chi tiết

  1) Gọi \(t\) – thời gian vật rơi độ cao h

  Ta có: \({S_t} = h = \dfrac{1}{2}g{t^2}\)

  \({S_{t – 1}} = \dfrac{1}{2}g{\left( {t – 1} \right)^2}\)

  \({S_t} – {S_{t – 1}} = h – {S_{t – 1}} = \dfrac{h}{4}\)

  \( \Rightarrow {S_{t – 1}} = \dfrac{{3h}}{4}\)

  \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}h = \dfrac{1}{2}g{t^2}{\rm{               }}\left( 1 \right)\\\dfrac{{3h}}{4} = \dfrac{1}{2}g{\left( {t – 1} \right)^2}{\rm{    }}\left( 2 \right)\end{array} \right.\)

  Lấy \(\dfrac{{\left( 1 \right)}}{{\left( 2 \right)}}\) ta được: \(\dfrac{4}{3} = \dfrac{{{t^2}}}{{{{\left( {t – 1} \right)}^2}}}\)

  \(\begin{array}{l} \Leftrightarrow \dfrac{t}{{t – 1}} = \dfrac{2}{{\sqrt 3 }}\\ \Rightarrow t = 4 + 2\sqrt 3 \left( s \right)\end{array}\)

  Thay vào \(\left( 1 \right)\) ta suy ra: \(h = 272,99 \approx 273m\)

  2) Quãng đường vật đi được trong 2s cuối:

  \(\begin{array}{l}\Delta S = {S_t} – {S_{t – 2}} = 180m\\ \Leftrightarrow \dfrac{1}{2}g{t^2} – \dfrac{1}{2}g{\left( {t – 2} \right)^2} = 180\\ \Leftrightarrow 5{t^2} – 5{\left( {t – 2} \right)^2} = 180\\ \Rightarrow t = 10s\end{array}\)

  \( \Rightarrow \) Độ cao lúc thả vật: \(h = \dfrac{1}{2}g{t^2} = \dfrac{1}{2}{10.10^2} = 500m\)   

  0
  2022-01-14T01:54:34+00:00

  Đáp án: Bạn tham khảo nhé.
  mon-vat-ly-lop-10-1-mot-vat-roi-tu-do-tu-do-cao-h-uong-dat-biet-trong-1s-cuoi-vat-roi-duoc-quang

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )