Môn Vật Lý Lớp 10 Bài tập vận tốc, quãng đường và thời gian Câu 1: Chọn đáp án đúng trong các công thức dưới đây: A. V = s x t B. V = s : t C. V = t

Question

Môn Vật Lý Lớp 10 Bài tập vận tốc, quãng đường và thời gian
Câu 1: Chọn đáp án đúng trong các công thức dưới đây:
A. V = s x t
B. V = s : t
C. V = t : s
Câu 2: Quãng đường từ nhà Nam đến trường dài 150m, Nam đi bộ đến trường hết 15 phút. Hỏi mỗi giờ Nam đi được bao nhiêu ki-lô-mét?
Trả lời:
Mỗi giờ Nam đi được …………km
Câu 3: Một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B hết 6 giờ. Hãy tính vận tốc của ô tô biết tỉnh A cách tỉnh B 240km?
Trả lời:
Vận tốc của ô tô là: ………..km/h.
Câu 4: Bác An đi xe máy từ Hà Nội về Hải Phòng lúc 7 giờ sáng, bác nghỉ giữa đường 30 phút và tới Hải Phòng lúc 11 giờ 30 phút. Hãy tính vận tốc bác An đi biết quãng đường Hà Nội – Hải Phòng dài 171,6km?
Trả lời:
Vận tốc bác An đi là: ……….km/h.
Câu 5:  tô đi từ A đến B hết 3 giờ, lúc trở về do ngược gió nên mỗi giờ ô tô đi chậm hơn lú Một ô c đi 5km và về A muộn hơn 1 giờ so với lúc đi. Hãy tính quãng đường AB?
Trả lời:
Quãng đường AB dài ………..km.
Câu 6: Một ca nô đi trên một khúc sông dài 15km hết 30 phút. Lúc về do ngược dòng nên đi chậm hơn so với lúc đi 30 phút. Hỏi vận tốc lúc về của ca nô là bao nhiêu?
Trả lời:
Vận tốc lúc về của ca nô là ………..km/h.
Câu 7: Một tàu hỏa đang chạy với vận tốc 40km/h, phía sau cách đó 8km có một ô tô đi cùng hướng với tàu và chỉ sau 2 giờ đã đuổi kịp tàu hỏa. Tính vận tốc của ô tô?
Trả lời:
Vận tốc của ô tô là: ……… km/h.
Câu 8: Một xe máy đi từ A đến B hết 5 giờ và đi từ B về A hết 7 giờ. Hãy tính vận tốc của xe máy lúc đi biết vận tốc lúc đi nhanh hơn lúc về là 12km/giờ?
Trả lời:
Vận tốc của xe máy lúc đi là: ……… km/h.
Câu 9: Sau 2 giờ đi bộ, Mạnh đi từ nhà đến huyện. Hãy tính quãng đường từ nhà Mạnh đến huyện, biết vận tốc Mạnh đi là 6km/giờ?
Trả lời:
Quãng đường từ nhà Mạnh đến huyện dài ……….. km.
Câu 10: Một tàu thủy đi từ A đến B hết 3 giờ. Cùng lúc đó một ca nô đi từ B đến A với vận tốc 45km/giờ và đến A sau 2 giờ đi. Hãy tính vận tốc của tàu thủy?
Trả lời:
Vận tốc của tàu thủy là: ………. km/h.
Câu 11: Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc là 25km/giờ. Sau khi đi được 12 phút thì một ô tô bắt đầu xuất phát từ A đi cùng hướng với xe máy và sau 1 giờ thì gặp xe máy ở B. Hãy tính vận tốc của ô tô theo đơn vị km/giờ?
Trả lời:
Vận tốc của ô tô là: …….km/h.
Câu 12: Cùng một lúc ô tô xuất phát từ A vận tốc 45km/giờ và một xe xuất phát từ B với vận tốc 25km/giờ đi về phía nhau và gặp sau 2 giờ. Hỏi xe máy đi từ tỉnh B đến tỉnh A hết bao lâu?
Trả lời:
Xe máy đi từ tỉnh A đến tỉnh B hết ………. giờ.
Câu 13: Bạn Nam chạy thể dục trên 1 đoạn đường dài 1800m hết 20 phút. Hãy tính vận tốc của Nam.
Trả lời:
Vận tốc của Nam là: ………….km/h.
Câu 14: Nam đi bộ từ nhà đến trường mất 15 phút, Nga đi từ nhà đến trường hết 10 phút. Hỏi quãng đường từ nhà Nam đến trường dài bao xa, biết rằng hai bạn đi cùng với vận tốc và quãng đường từ nhà Nga đến trường dài 900m?
Trả lời:
Quãng đường từ nhà Nam đến trường dài …………m.
Câu 15: Một xe ca và một xe tải cách nhau 8km cùng xuất phát đi về phía Hà Nội. Sau 2 giờ hai xe gặp nhau ở Hà Nội. Hãy tính quãng đường xe ca đi đươc biết vận tốc xe tải bằng 19/21 vận tốc xe ca?
Trả lời:
Quãng đường xe ca đi được là ………….km.
Câu 16: Phải mất bao nhiêu phút để một xe máy đi với vận tốc 45km/giờ đi hết một quãng đường dài 15km?
Trả lời: ………. phút.
Câu 17: Một ca nô đi từ A đến B với vận tốc 30km/giờ. Lúc trở về do ngược dòng nên mỗi giờ đi được 25km và trở về A chậm hơn 1 giờ so với lúc đi. Hỏi ca nô đi từ B về A hết mấy giờ?
Trả lời:
Ca nô đi từ B về A hết …… giờ.
Câu 18: Cùng lúc hai ô tô xuất phát từ A và B đi về phía nhau. Xe thứ nhất đi đến B hết 3 giờ, xe thứ hai đi đến A hết 2 giờ. Hỏi họ gặp nhau sau mấy giờ đi?
Trả lời:
Họ gặp nhau sau ………. giờ.
Câu 19: Một xe máy đi với vận tốc gấp 3 lần vận tốc của một xe đạp. Nếu xe máy đi từ A đến B hết 1/3 giờ thì xe đạp đi từ B đến A hết bao lâu?
Trả lời:
Xe đạp đi từ B đến A hết ……….. giờ.
Câu 20: Một xe đạp đi từ A đến B, mỗi giờ đi được 1/5 quãng đường AB, một xe máy đi từ B về A mỗi giờ đi được 2/5 quãng đường AB. Hỏi cả hai xe xuất phát cùng lúc thì sau bao nhiêu phút sẽ gặp nhau?
Trả lời:
Hai xe sẽ gặp nhau sau …….. phút.
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Aaliyah 2 tháng 2022-03-23T03:33:01+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-23T03:34:06+00:00

  Toán dễ thế anh!

  1.B

  2.Mỗi giờ Nam đi được 0,6 km vì:

  15 phút = 150 m

  15 phút x 4 = 1 tiếng = 600 m = 0,6 km

  3.Vận tốc của ô tô là: 40 km/giờ

  240:6 = 40(km/giờ)

  4.30 phút nghỉ trưa không tính

  VT bác An đi xe máy là:

  171.6 : 4 = 42,9 ( km/h)

  Vận tốc bác An đi là:42,9 km/h.

  5.Sửa đề:

  Một ô tô đi từ A đến B hết 3 giờ, lúc trở về do ngược gió nên mỗi giờ ô tô đi chậm hơn lúc đi 5km và về A muộn hơn 1 giờ so với lúc đi. Hãy tính quãng đường AB?

  VT lúc đi = Quãng Đường chia 3

  VT lúc về = quãng đường – (5 x 3) chia 3

  Thời gian lúc về: (Quãng đường x 3) : quãng đường – 15

  Quãng đường AB là:

  (Quãng đường x 3): quãng đường – 15 – 3 = 1

  ⇒60 km

  6.Thời gian ca nô đi ngược dòng là :
        30 phút + 30 phút = 60 phút = 1 giờ
  Vận tốc lúc về của ca nô là :
        15 : 1 = 15 (km/giờ)

  Vận tốc lúc về của ca nô là 15 km/h.

  8.

  Thời gian lúc đi nhanh hơn lúc về là :

                7 – 5 = 2(giờ)

   Thời gian lúc đi nhanh hơn lúc về là 2 giờ.

   Vậy vận tốc 1 giờ là :

  12:2 = 6(km/giờ)

   Vận tốc xe máy đi từ A đến B là :

  6 x 5 = 30(km/giờ)

   Vận tốc xe máy đi từ B về A là :

  30 – 12 = 18 (km/giờ)

             Đáp số : Vận tốc từ A đến B: 30 km/giờ

                            Vận tốc từ B về A :28 km/giờ

  9.Quãng đường từ nhà Mạnh đến huyện dài số km là:

  2 x 6 = 12(km/ giờ)

  Quãng đường từ nhà Mạnh đến huyện dài 12 km.

  10.VT tàu thủy là: 

  45 x 2 : 3 = 30(km/giờ)

  Vận tốc của tàu thủy là: 30 km/h.

  11.VT xe ô tô là:

  12: 25 x 5 = 28,8(km/giờ)
  Đ/S:28,8 km/giờ

  Vận tốc của ô tô là: 28,8 km/h

  12.Xe máy đi từ tỉnh A đến tỉnh B hết số giờ là:

  (45 x 2) + (25 x 2) : 25 = 5,6 (giờ)

  Đ/S:5,6 giờ

  Xe máy đi từ tỉnh A đến tỉnh B hết 5,6 giờ.

  13.1800 m = 1,8 km

  20 phút 

  VT Nam là:

  1,8 : 20 x 60 = 5,4 (km/giờ)

  Đ/S:5,4 km giờ

  Vận tốc của Nga là:

  900 : 10 = 90 (m/phút)

  Quãng đường từ nhà Nam đến trường là:

  90 × 15 = 1350 (m)

   Đ/S: 1350 m

  15.Ảnh

  16.Thời gian xe máy đi là:

  15 : 45 = 0,33 giờ = 20 phút 

  Đáp số : 20 phút 

  17.Đổi 1 giờ = 60 phút
  Ca-nô đi được số km trong 1 giờ là:
  6 . 25=150(km)
  Thời gian ca-nô đi từ A đến B là:
  150:25=6(giờ)
  Đ/S:6 giờ

  18.1 giờ 12 phút =1,2 giờ

   t/3 + t/2 = 1

  t= 6/5 = 1,2(giờ)

  Đ/S:1,2 giờ

  Học tốt!!!

  #nocopy

   

  mon-vat-ly-lop-10-bai-tap-van-toc-quang-duong-va-thoi-gian-cau-1-chon-dap-an-dung-trong-cac-cong

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )