Môn Vật Lý Lớp 10 Câu 1 : một ô tô có khối lượng 2 tấn đang chuyển động thẳng đều qua A với vận tốc Va thì tắt máy xuống dốc AB dài 30m , dốc nghiêng so

Question

Môn Vật Lý Lớp 10 Câu 1 : một ô tô có khối lượng 2 tấn đang chuyển động thẳng đều qua A với vận tốc Va thì tắt máy xuống dốc AB dài 30m , dốc nghiêng so với mặt phẳng là 30° , khi ô tô đến chân dốc thì vận tốc đạt 20m/s . Bỏ qua ma sát và lấy g = 10m/s^2
a, tìm vận tốc Va của ô tô tại đỉnh dốc A
b, ( Trong hình ) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-vat-ly-lop-10-cau-1-mot-o-to-co-khoi-luong-2-tan-dang-chuyen-dong-thang-deu-qua-a-voi-van-to

in progress 0
Sarah 12 tháng 2022-04-08T12:35:00+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

 1. Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a.\\
  {v_A} = 10m/s\\
  b.\\
  F = 2369,69N
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a.\\
  h = l.\sin 30 = 30.\sin 30 = 15m\\
  {W_{dB}} – {W_{dA}} = {A_P}\\
  \frac{1}{2}m{v_B}^2 – \frac{1}{2}m{v_A}^2 = Ph\\
  \frac{1}{2}{.2000.20^2} – \frac{1}{2}.2000.{v_A}^2 = 2000.10.15\\
  {v_A} = 10m/s\\
  b.\\
  {W_{dC}} – {W_{dB}} = {A_F} + {A_{ms}}\\
  \frac{1}{2}m{v_C}^2 – \frac{1}{2}m{v_B}^2 = Fs + {F_{ms}}s.\cos 180\\
  \frac{1}{2}{.2000.25^2} – \frac{1}{2}{.2000.20^2} = F.100 + 0,01.2000.10.100.\cos 180\\
  F = 2369,69N
  \end{array}\) 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )