Môn Vật Lý Lớp 10 Chọn phát biểu đúng? A. các chất rắn vô định hình có tính đẳng hướng và không có nhiệt độ nóng chảy xác định. B. khi bị nung nóng, chất

Question

Môn Vật Lý Lớp 10 Chọn phát biểu đúng?
A. các chất rắn vô định hình có tính đẳng hướng và không có nhiệt độ nóng chảy xác định.
B. khi bị nung nóng, chất rắn vô định hình sẽ chuyển sang thể khí.
C. chất rắn vô định hình là các chất có cấu trúc tinh thể.
D. chất rắn vô định hình là các chất rắn có dạng hình học xác định. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Alaia 2 tháng 2022-03-22T23:23:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-22T23:24:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Chọn phát biểu đúng? A. các chất rắn vô định hình có tính đẳng hướng và không có nhiệt độ nóng chảy xác định. B. khi bị nung nóng, chất rắn vô định hình sẽ chuyển sang thể khí. C. chất rắn vô định hình là các chất có cấu trúc tinh thể. D. chất rắn vô định hình là các chất rắn có dạng hình học xác định.

  0
  2022-03-22T23:25:04+00:00

  Đáp án:

  A. Các chất rắn vô định hình có tính đẳng hướng và không có nhiệt độ nóng chảy xác định. 

  Giải thích các bước giải:

  Chất vô định hình không có cấu trúc tinh thể, do đó không có dạng hình học xác định, không có nhiệt độ nóng chảy (hoặc đông đặc) xác định và có tính đẳng hướng. 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )