Môn Vật Lý Lớp 10 Công thức các định luật và phương trình trạng thái của khí lí tưởng?

Question

Môn Vật Lý Lớp 10 Công thức các định luật và phương trình trạng thái của khí lí tưởng? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Reese 3 tháng 2022-02-22T15:04:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-22T15:05:42+00:00

  • Định luật Boyle – Mariotte

  p ~ $\dfrac{1}{v}$ hay pv = hằng số

  • Định luật Charles

  p ~ T => $\dfrac{p}{T}$ = hằng số

  • Định luật Gay-Lussac

  v ~ T =>  $\dfrac{v}{T}$ = hằng số

  • Pt trạng thái khí lí tưởng

  $\dfrac{pv}{T}$ = hằng số

   

  0
  2022-02-22T15:05:47+00:00

  Đáp án:

  + định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt: trong quá trình đẳng nhiệt của lượng khí xác định, áp suất tỉ lệ nghịch với thế tích

  pV= hằng số

  + định luật Sác-lơ: trong qua trình đẳng tích của lượng khí xác định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối

  $\frac{p}{T} = $ hằng số

  + định luật Gay Luy-xác: thể tích của một lượng khí có áp suất không đổi thì tỉ lệ với nhiệt độ tuyệt đối của khí

  $\frac{V}{T} = $ hằng số

  + phương trình trạng thái:

  $\frac{{pV}}{T} = $ hằng số

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )