Môn Vật Lý Lớp 10 Dùng súng hơi bắn vào một hộp diêm đặt trên bàn rộng. Viên đạn có khối lượng m= 1g, bay theo phương ngang với tốc độ 200m/s xuyên qua h

Question

Môn Vật Lý Lớp 10 Dùng súng hơi bắn vào một hộp diêm đặt trên bàn rộng. Viên đạn có khối lượng m= 1g, bay theo phương ngang với tốc độ 200m/s xuyên qua hộp diêm và bay tiếp theo hướng cũ với tốc độ 75m/s. Khối lượng hộp diêm M= 50g. Lấy g= 10m/s2
a) Vận tốc của hộp diêm ngay sau va chạm là:
A. 1,5m/s. B. 2m/s. C. 2,5m/s. D. 1 m/s
b) Nếu hệ số ma sát giữa hộp diêm và mặt bàn là 0,1 thì hộp diêm dịch chuyể được một khoảng tối đa là:
A. 1,25m. B. 3,125m. C. 2m. D.1,375m
Giải giúp mình với các bạn ơi ^^ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eloise 3 tháng 2022-02-22T17:10:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-22T17:11:56+00:00

  Đáp án:

  a. C. 2,5m/s

  b. B. 3,125m

  Giải thích các bước giải:

  a. Áp dụng định luật bảo toàn động lượng ta có:

  \[mv = mv’ + MV \Rightarrow V = \frac{{mv – mv’}}{M} = \frac{{1.200 – 1.75}}{{50}} = 2,5m/s\]

  b.Quãng đường đi được là:

  \[0 – {v^2} = 2as = 2\left( { – \mu g} \right)s \Rightarrow s = \frac{{{v^2}}}{{2\mu g}} = \frac{{2,{5^2}}}{{2.0,1.10}} = 3,125m\]

  0
  2022-02-22T17:12:35+00:00

  a.

  Động lượng hệ được bảo toàn trên phương ngang nên ta có:

  m$v_{1}$ = m$v_{2}$ + MV

  => 0,001.200 = 0,001.75 + 0,05V

  => V = 2,5 m/s

  Đáp án: C

  b.

  $Wđ_{B}$ – $Wđ_{A}$ = $A_{Fms}$

  <=> -$\dfrac{1}{2}$.0,001.$2,5^2$ = -0,1.0,001.10.s

  => s = 3,125m

  Đáp án: B

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )