Môn Vật Lý Lớp 10 Giúp e câu này với , sẽ vote 5* Hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 50mm lần lượt dao động theo phương trình u1 = Acos200πt(cm) v

Question

Môn Vật Lý Lớp 10 Giúp e câu này với , sẽ vote 5*

Hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 50mm lần lượt dao động theo phương trình u1 = Acos200πt(cm) và u2 = Acos(200πt + π)(cm) trên mặt thoáng của thuỷ ngân. Xét về một phía của đường trung trực của AB, người ta thấy vân bậc k đi qua điểm M có MA – MB = 12mm và vân bậc (k +3)(cùng loại với vân bậc k) đi qua điểm N có NA – NB = 36mm. Số điểm cực đại giao thoa trên đoạn AB là. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Reese 8 phút 2022-09-23T01:48:11+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-23T01:49:39+00:00

  Đáp án:

  12 điểm cực đại giao thoa

  Giải thích các bước giải:

   2 Nguồn dao động ngược pha

  Theo đề bài ta có:

  \[\begin{array}{l}
  \Delta {d_N} – \Delta {d_M} = 3\lambda  = 24mm\\
   \Rightarrow \lambda  = 8mm
  \end{array}\]

  Số điểm cực đại giao thoa trên đoạn AB là

  \[\begin{array}{l}
   – AB \le \left( {k + 0,5} \right)\lambda  \le AB\\
   \Rightarrow  – 50 \le \left( {k + 0,5} \right).8 \le 50\\
   \Rightarrow  – 6,75 \le k \le 5,75
  \end{array}\]

  Có 12 giá trị k nên có 12 điểm cực đại giao thoa

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )