Môn Vật Lý Lớp 10 Giúp mình bài trong ảnh với ạ

Question

Môn Vật Lý Lớp 10 Giúp mình bài trong ảnh với ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-vat-ly-lop-10-giup-minh-bai-trong-anh-voi-a

in progress 0
Ayla 8 tháng 2022-09-01T14:48:39+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-01T14:50:00+00:00

  a) Dựa vào phương trình, ta xác định được: 

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  {x_0} = 10\\
  {v_0} = 20\\
  a =  – 4
  \end{array} \right.\)

  b) Tại t=3, vận tốc là:

  \(v = 20 – 4t = 8m/s\)

  c) Khi x=60: 

  \(x = 10 + 20t – 2{t^2} \Rightarrow 60 = 10 + 20t – 2{t^2} \Rightarrow t = 5s\)

  Vận tốc khi đó là:

  \(v = 20 – 4t = 0m/s\)

  d) Khi v=4 thì: \(t = \dfrac{{20 – 4}}{4} = 4s\) 

  Tọa độ khi đó là: 

  \(x = 10 + 20t – 2{t^2} = 58s\)

  e) Quãng đường đi được là:

  \(s = \left( {20.5 – {{2.5}^2}} \right) – \left( {20.2 – {{2.2}^2}} \right) = 18m\)

  f) Quãng đường đi được là:

  \(s’ = \dfrac{{v_2^2 – v_1^2}}{{2a}} = \dfrac{{{4^2} – {8^2}}}{{ – 2.4}} = 6m\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )