Môn Vật Lý Lớp 10 hai bến sông A và B cách nhau 11,2km theo đường thẳng.Một chiếc ca nô phải mất bao nhiêu thời gian để đi từ A đến B rồi trở lại ngay từ

Question

Môn Vật Lý Lớp 10 hai bến sông A và B cách nhau 11,2km theo đường thẳng.Một chiếc ca nô phải mất bao nhiêu thời gian để đi từ A đến B rồi trở lại ngay từ B đến A .Biết vận tốc của ca nô so với nước không chảy là 15 km/h và vận tốc của nước với bờ sông là 1 km/h Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Brielle 3 tháng 2022-02-22T17:37:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-22T17:38:49+00:00

  Đáp án: `t=1,5h`

  Giải:

  Áp dụng công thức cộng vận tốc:

  `\vec{v}_{cn-b}=\vec{v}_{cn-n}+\vec{v}_{n-b}`

  Thời gian ca nô đi xuôi dòng:

  `t_1=\frac{AB}{v_{cn-b}}=\frac{AB}{v_{cn-n}+v_{n-b}}=\frac{11,2}{15+1}=0,7 \ (h)`

  Thời gian ca nô đi ngược dòng:

  `t_2=\frac{AB}{v_{cn-b}}=\frac{AB}{v_{cn-n}-v_{n-b}}=\frac{11,2}{15-1}=0,8 \ (h)`

  Tổng thời gian chuyển động của ca nô:

  `t=t_1+t_2=0,7+0,8=1,5 \ (h)`

  0
  2022-02-22T17:38:52+00:00

  Xem hình…

  mon-vat-ly-lop-10-hai-ben-song-a-va-b-cach-nhau-11-2km-theo-duong-thang-mot-chiec-ca-no-phai-mat

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )