Môn Vật Lý Lớp 10 Hãy tính hiệu số thủy tĩnh của huyết áp giữa não và bàn chân của một người cao 1,83m. Khối lượng riêng của máu là 1,06.103 kg/m^3, lấy

Question

Môn Vật Lý Lớp 10 Hãy tính hiệu số thủy tĩnh của huyết áp giữa não và bàn chân của một người cao 1,83m. Khối lượng riêng của máu là 1,06.103 kg/m^3, lấy g = 9,8 m/s^2
Giúp ạ.. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 1 năm 2022-03-22T00:09:37+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-22T00:10:42+00:00

  Đáp án:

  \(19010,04N/{m^2}\) 

  Giải thích các bước giải:

   Hiệu số áp suất thủy tĩnh giữa não và bàn chân chính bằng áp lực do máu của toàn thân tác dụng lên chân:

  \[\Delta p = \frac{P}{S} = \frac{{mg}}{S} = \frac{{g.D.V}}{S} = \frac{{g.D.S.h}}{S} = g.D.h = 9,8.1,{06.10^3}.1,83 = 19010,04N/{m^2}\]

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )