Môn Vật Lý Lớp 10 Một bánh xe bán kính là 60cm quay đều 100 vòng trong 2s. Tìm chủ kì, tần số, tốc độ góc và tóc độ dài của một điểm trên vành bánh xe

Question

Môn Vật Lý Lớp 10 Một bánh xe bán kính là 60cm quay đều 100 vòng trong 2s. Tìm chủ kì, tần số, tốc độ góc và tóc độ dài của một điểm trên vành bánh xe Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Amaya 4 tháng 2022-08-07T13:34:09+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-07T13:35:19+00:00

  Ta có:

  + Chu kì quay của bánh xe: \(T = \dfrac{2}{{100}} = 0,02s\)

  + Tần số: \(f = \dfrac{1}{T} = 50Hz\)

  + Tốc độ góc: \(\omega = \dfrac{{2\pi }}{T} = \dfrac{{2\pi }}{{0,02}} = 100\pi \left( {rad/s} \right)\)

  + Tốc độ dài của một điểm trên vành bánh xe: \(v = \omega R = 100\pi .0,6 \approx 188,5m/s\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )